Home Daily News Transformer blast in Shahpura, Jaipur 11 kills, 22 injures